O nama

            Građevinsko, trgovinsko, proizvodno i uslužno preduzeće „JAVORNIK“ D.O.O.  značajan je faktor na tržištu građevinarstva u Republici Srbiji već 31 godinu. Nastalo kao građevinsko-zanatska radnja 1989. godine koju je osnovao Milenko Tanasić, pod nazivom SZGR „Zidar-fasader“. Nakon godina sticanja iskustva i usavršavanja na polju delovanja prerasta u Građevinsko, trgovinsko, proizvodno i uslužno preduzeće „JAVORNIK“ D.O.O. Subotica, koje i danas uspešno posluje.

 

            Osnovna snaga našeg preduzeća je konstantno unapređenje usluga i prisutnost na predmetnom tržištu. Sve navedeno je praktično nemoguće bez stalnog ulaganja, kako u ljudske i tehničke resurse, tako i u stalno praćenje i uvođenje novih i modernih tehnologija. Da to nije slučaj, naše preduzeće ne bi opstalo ovaj dugi niz „teških“ godina na tržištu građevinarstva Republike Srbije. Kvalitet, brzina i efikasnost su naša načela u poslovanju, o čemu svedoče ne samo zadovoljstvo Investitora i naručilaca poslova, već i želja istih za nastavkom saradnje na budućim projektima. Poznato je da se „Tim koji pobeđuje, ne menja!“. Za nas nema „malih“ ili „velikih“ poslova! Spremni smo da zadovoljimo potrebe i prohteve svih stalnih i potencijalnih Naručilaca.

 

            Kao što je već rečeno, sve ne bi bilo izvodljivo bez vrhunskog stručnog kadra i modernih tehničkih i tehnoloških resursa. Napominjemo da se pored radova na izgradnji objekata svih namena (visokogradnja, hidrogradnja i niskogradnja) bavimo i proizvodnjom prefabrikovanih betonskih elemenata. Pod izgradnjom objekata svih namena podrazumeva se izvođenje: građevinskih, građevinsko-zanatski radova, radovi na vodovodu i kanalizaciji, radovi na elektroinstalacijama, mašinski i termo-mašinski radovi i tehnološki radovi, i to sve na izgradnji komplet objekata (od temelja do krova) bilo koje namene (stambeni, industrijski, objekti javne namene, saobraćajna infrastruktura, sanacije i adaptacije zaštićenh objekta-kulturna dobra, objekata spomenika kulture i sl.), izgradnji vodovodnih i kanalizacionih mreža, prečistača otpadnih voda, izgradnji bunara za snabdevanje pitkom vodom i ostali.